Encore

Encore วางแผนนักท่องเที่ยว 8 ล้านคน/ปี

Encore วางแผนนักท่องเที่ยว 8 ล้านคน/ปี

Encore วางแผนนักท่องเที่ยว 8 ล้านคน/ปี ก่อนที่กำหนดการเปิดตัวของ Encore Boston Harbour ในวันที่ 23 มิถุนายน ผู้บริหารของบริษัทได้สรุปแผนการกับหน่วยงานกำกับดูแลการพนันของรัฐวางแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวต้องการให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมคาสิโน Everett หลายล้านคนใ...

LineID :