Genting Casino Westcliff

Genting Casino Westcliff .

ประกาศปรับปรุง Genting Casino Westcliff

ประกาศปรับปรุง Genting Casino Westcliff ผู้ให้บริการคาสิโนยักษ์ใหญ่ Genting Malaysia Berhad ได้ออกมาประกาศว่าเริ่มดำเนินการปรับปรุงสถานที่ Genting Casino Westcliff แห่งนี้ด้วยเงินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ที่มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ จา...

LineID :