Genting Malaysia

Genting Malaysia 1

Genting Malaysia มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น

Genting Malaysia มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น โรงแรมคาสิโนในกลุ่มบริษัท Genting Malaysia สรุปรายได้ประกอบการในช่วงไตรมาสแรกที่ 1.3 พันล้านเหรียญ โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คิดเป็นจำนวนเงิน 89.9 ล้านเหรียญ ของผลประกอบการคาสิโนในก...

LineID :