Goa

riverboat casinos .

รัฐ Goa อาจมีคาสิโนหากได้รับการอนุมัติ

รัฐ Goa อาจมีคาสิโนหากได้รับการอนุมัติ สำหรับหน่วยงาท่องเที่ยวใน Goa ให้การสนับสนุนความคิดของคาสิโน ตามนโยบายของการท่องเที่ยวที่ถูกร่างขึ้นใหม่ ซึ่งจัดทำโดยรัฐบาลจะสร้างกลุ่มเกมระหว่างประเทศจากการย้ายคาสิโนมายังนอกชายฝั่งและเพิ่มเติมที่มีการออกแบบเพื...

LineID :