Grand Victoria Casino

Grand Victoria Casino

Grand Victoria Casino เปิดให้บริการอีกครั้ง

Grand Victoria Casino Grand Victoria Casino เปิดให้บริการอีกครั้ง Grand Victoria Casino เปิดอีกครั้งหลังปิดเพราะการระบาดของ COVID-19 นับตั้งแต่รัฐปิดสถานที่ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในเว...

LineID : @gclubbz