Harrah’s Caesars

Harrah’s Metropolis

Harrah’s Caesars เปิดบริการวันอังคารนี้

Harrah’s Caesars เปิดบริการวันอังคารนี้ สำหรับ Caesars Entertainment ซึ่งเป็นเจ้าของคาสิโนมหานครของ Harrah's จะเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้อีกครั้งภายในวันอังคาร หลังจากได้ปิดทำการให้บริการเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนื่องจากปัญหาประสบภัย...

LineID :