HG Vora

HG Vora William Hill

HG Vora ซื้อหุ้น William Hill 149 ล้านเหรียญ

HG Vora HG Vora ซื้อหุ้น William Hill 149 ล้านเหรียญ HG Vora กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านกิจกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานในหุ้นเกม มีรายงานว่าซื้อหุ้นของ William Hill ร้อยละ 5.1 (OTC: WIMHY) โดยข้อตกลงนี้มีมูลค่าเกือบ 149 ล้านดอลลาร์ จนทำให้เกิดการเก็งกำไ...

LineID : @gclubbz