Holland Casino

HOLLAND CASINO 2

HOLLAND CASINO 14 สาขา เป็นมากกว่าบ่อนคาสิโน

HOLLAND CASINO 2 HOLLAND CASINO 14 สาขา เป็นมากกว่าบ่อนคาสิโน HOLLAND CASINO ขึ้นชื่อว่าเป็นคาสิโนที่เป็นมากว่าคาสิโน เพราะมีสาขาต่าง ๆ รวมแล้ว 14 สาขา เนื่องจากนอกจากคาสิโนแล้ว ยังมีการให้บริการด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริการในเรื่องของกา...

Crane Payment Innovations

Holland Casino ติดตั้ง CPI และ Easitrax

Holland Casino ติดตั้ง CPI และ Easitrax Holland Casino ติดตั้ง CPI หรือ Crane Payment Innovations ( เครน เพย์เม้นท์ อินโนเวชั่นส์ ) เครื่องตรวจสอบธนบัตรและระบบ Cashbox smart Easitrax ( แคชบ็อกซ์ สมาร์ท อีซี่แทร็กซ์ ) ใน Holland Casino แห่งใหม่ของเมือ...

LineID :