Hollywood Casino

Hollywood Casino

Hollywood Casino ขยายพื้นที่การขายสุรา

Hollywood Casino ขยายพื้นที่การขายสุรา สำหรับการขายสุราจะได้รับอนุญาตการขายภายในพื้นที่ที่กำหนดและมีรั้วกั้นของลานจอดรถทางด้านตะวันตก ตลอดทั้งวันซึ่งวงดนตรีที่กำลังแสดงบนเวทีหลักและเวทีรอง ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกำหนดให้ลงคะแนนเสียง จากการประชุมเมื่อ...

Penn National Goes Hollywood .

PNG ได้ยื่นคำร้องสร้าง Hollywood Casino

PNG ได้ยื่นคำร้องสร้าง Hollywood Casino Penn National Gaming ได้ยื่นคำร้องขอต่อคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมในเพนซิลวาเนีย (PGCB) เพื่อสร้าง Hollywood Casino Morgantown ที่อยู่ใกล้กับ Reading ซึ่งเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรอยู่อาศัยค่อนข้างมากเป็นอันดับท...

LineID :