Kiowa Casino Properties

Kiowa Casino PropertiesKiowa Casino Properties

Kiowa Casino Properties ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

Kiowa Casino Properties Kiowa Casino Properties ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ Casino Properties วันพุธประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น $12.57 ชั้นนำของภูมิภาคต่อชั่วโมง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2021 สมาชิกทีม Kiowa จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำเกือบสองเท่าของ Oklahoma น...

LineID : @gclubbz