London Council

Starlight Casino

London Council อนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนใหม่

London Council อนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนใหม่ London Council อนุญาตให้มีการสร้างคาสิโนใหม่ มูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ บนถนน Wonderland ทางตอนเหนือของถนน Wharncliffe จากสภาเทศบาลเมืองโหวตให้ 9-4 ที่อนุมัติแผนการก่อสร้างโครงการ เพื่อต้องการพัฒนาและปรับแผนการ...

LineID :