Margaritaville

Margaritaville Resort Casino 1

Margaritaville ขายได้ 376 ล้านเหรียญ

Margaritaville ขายได้ 376 ล้านเหรียญ Margaritaville Resort Casino สามารถขายได้มูลค่า 376 ล้านเหรียญ โดยเป็นข้อตกลงของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของ Louisiana กับ Penn National Gaming ที่มีความต้องการจะซื้อทรัพย์สินและที่ดินเหล่านี้เพื่อสร้างฐานความบันเ...

LineID :