Melco Cyprus

Melco Cyprus

Melco Cyprus จะเปิดให้บริการอีกครั้ง 17 พ.ค.

Melco Cyprus Melco Cyprus จะเปิดให้บริการอีกครั้ง 17 พ.ค. คาสิโน Melco Cyprus ไซปรัส ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการคาสิโน Melco Resorts and Entertainment Ltd จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ความจุ 30% ของความจุตามประกาศของคณะ...

LineID : @gclubbz