MGM Growth Properties

MGM

MGM Growth Properties ดึงดูดนักลงทุนด้วยเงินปันผลที่สูงขึ้น

MGM Growth Properties ดึงดูดนักลงทุนด้วยเงินปันผลที่สูงขึ้น MGM Growth Properties LLC (NYSE: MGP) ซึ่งเป็นเกมด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ที่น่าเชื่อถือกำลังกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนมืออาชีพรวมถึงกองทุนป้องกันความเสี่ย...

LineID :