Mohegan Gaming

Integrated Resort and Casino

Mohegan Gaming ได้รับใบอนุญาตสร้างคาสิโนในกรีซ

Integrated Resort and Casino Mohegan Gaming ได้รับใบอนุญาตสร้างคาสิโนในกรีซ Mohegan Gaming ได้รับใบอนุญาตให้พัฒนา Integrated Resort and Casino แห่งแรกในกรีซ โดยมีการเสนอแผนการพัฒนาโครงการที่ล้ำสมัย INSPIRE Athens ซึ่งรวมถึงโรงแรมหรูสถานบันเทิงชั้นนำ ...

Greece’s Hellinikon Project

Mohegan Gaming ชนะประมูลเพื่อสร้าง Casino Resort ในเอเธนส์

Mohegan Gaming ชนะประมูลเพื่อสร้าง Casino Resort ในเอเธนส์ Mohegan Gaming and Entertainment ได้รับสิทธิขั้นแรกในการสร้างรีสอร์ทและคาสิโนแบบครบวงจรสำหรับโครงการ Hellinikon ของกรีซ เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของการพักผ่อนของกลุ่มนักเดินทางที่มีความทันสม...

Hard Rock International

Mohegan Gaming (MGE) ล้มเหลวในการส่งมอบข้อมูลทางการเงิน

Mohegan Gaming (MGE) ล้มเหลวในการส่งมอบข้อมูลทางการเงิน Hard Rock International หรือ Mohegan Gaming and Entertainment (MGE) บางคนล้มเหลวในการส่งมอบข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อสมัครขอรับใบอนุญาต แต่เพียงผู้เดียวในคาสิโนใน Hellinikon กรีซ จึง...

LineID : @gclubbz