Monarch Casino

Monarch Casino & Resort

Monarch Casino เงินทุนสูงกว่าปีที่แล้ว

Monarch Casino เงินทุนสูงกว่าปีที่แล้ว Monarch Casino & Resort มียอดผลกำไรเติบโตของกระแสเงินในช่วงปีที่ผ่านมา -1.00000 ซึ่งเป็นยอดเงินทุนหมุนเวียนที่มีสูงมากกว่าปีที่ผ่านมา จากการเปิดเผยให้กับนักลงทุนได้ทราบถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาดำเนินงาน Mon...

Monarch Casino & Resort

Monarch Casino มียอดกำไรเติบโตสูงขึ้น

Monarch Casino มียอดกำไรเติบโตสูงขึ้น Monarch Casino & Resort, Inc. ซึ่งมียอดเติบโตจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมียอดการขายที่เพิ่มสูงในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ทำให้บริการมีรายได้ตอบแทนจำนวนที่เพิ่มถึง 21.80% และยอดขายเติบโตคิดเป็น 7...

monarch casino & resort, 2

Monarch Casino ตั้งเป้ากำไร $61 ล้าน

Monarch Casino ตั้งเป้ากำไร $61 ล้าน Monarch Casino & Resort  รายงานผลกำไรปัจจุบันที่มียอด 61 ล้านดอลลาร์ จากการประมาณยอดรายได้ ในช่วงไตรมาสอัตราเติบโตต่อปี 5.4% โดยมีกำหนดพร้อมประกาศรายงานผลของไตรมาสที่สองในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคมนี้ นักวิเคราะห...

Monarch Casino & Resort, 1

ตรวจสอบค่า EV ของ Monarch Casino&Resort

ตรวจสอบค่า EV ของ Monarch Casino&Resort นักลงทุนที่ได้ตรวจสอบตัวชี้วัดทางการเงินของ  พร้อมทั้งประเมินโอกาสทางการค้าของ Monarch Casino & Resort ซึ่งในปัจจุบันมีค่า EV อยู่ที่ 840024 เพื่อแสดงตลาดที่กำหนดมูลค่าให้บริษัท ช่วยเปรียบเทียบหาค่าสมดุ...

LineID :