NagaCorp

NagaCorp

NagaCorp ขาดทุน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ

NagaCorp NagaCorp ขาดทุน 77 ล้านเหรียญสหรัฐ ผู้พัฒนาและผู้ประกอบการคาสิโน NagaCorp Ltd ขาดทุน 77.2 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับครึ่งแรกของปีนี้ เทียบกับกำไร 20.6 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลที่ได้ “สะท้อนถึงผลกระทบจากการระงับการดำเนินธุรกิจชั่ว...

LineID : @gclubbz