Northwest Iowa

Grand Falls Casino & Golf Resort

Northwest Iowa เริ่มโครงการปรับปรุง $8M

Grand Falls Casino & Golf Resort Northwest Iowa เริ่มโครงการปรับปรุง $8M คาสิโน Northwest Iowa ( นอร์ธเวสต์ ไอโอว่า ) เริ่มดำเนินการในโครงการปรับปรุง $8M โดยหลาย ๆ คนสงสัยว่าพื้นเกมที่ Grand Falls Casino & Golf Resort ( แกรนด์ ฟอลส์ คาสิโน แอ...

LineID : @gclubbz