Par-A-Dice

Par-A-Dice

คาสิโน Par-A-Dice จะเปิดให้บริการในวันเสาร์นี้

Par-A-Dice คาสิโน Par-A-Dice จะเปิดให้บริการในวันเสาร์นี้ คาสิโน Par-A-Dice ( พาร์ อะ ไดซ์ ) จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 นี้ โดยรอการอนุมัติขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นไปตามข่าวประชาสัมพันธ์จากคาสิโน แต่ยังคงรอการอนุมัติตามกฎระ...

LineID : @gclubbz