San Manuel Casino

San Manuel Casino reband YaamavaSan Manuel Casino reband Yaamava

San Manuel Casino รีแบรนด์เป็น Yaamava

San Manuel Casino reband Yaamava San Manuel Casino รีแบรนด์เป็น Yaamava San Manuel Band of Mission Indians กำลังเปลี่ยนชื่อของคาสิโนในพื้นที่ไฮแลนด์ก่อนการเปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทหรูแห่งใหม่ในเดือนธันวาคม เจ้าหน้าที่ชนเผ่าประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กัน...

San Manuel CasinoSan Manuel Casino

ซานมานูเอลคาสิโนจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม

San Manuel Casino ซานมานูเอลคาสิโนจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ซาน มานูเอล คาสิโน จะเปิดให้บริการระยะแรกในเดือนกรกฎาคม 2564 โดย San Manuel Casino จะเปิดเฟส 1 ของการขยายตัวในวันที่ 24 กรกฎาคม 256 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 35 ปี ในส่วนของคาสิโนเปิดเป็นห้องโ...

LineID : @gclubbz