Silverton

Casino Terrible's Road House

Silverton วางแผนทำการขยายแบรนด์ Pahrump

Silverton วางแผนทำการขยายแบรนด์ Pahrump Silvertonในลาสเวกัสมีกำหนดการวางแผนที่จะทำการขยายแบรนด์ไปยัง Pahrump ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับ Silverton Ranch Hotel and Casino ตามเอกสารที่ได้ทำการยื่นต่อคณะกรรมาธิการการวางแผนเมืองเพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอน ...

LineID :