Sioux Falls

Sioux Falls

Sioux Falls ได้รับอนุมัติโครงการคาสิโน

Sioux Falls ได้รับอนุมัติโครงการคาสิโน จากคณะกรรมการวางแผน Sioux Falls ในเดือนนี้ได้ทำการอนุมัติใบอนุญาตการใช้เงื่อนไขสำหรับคาสิโนและห้างสรรพสินค้าที่มีโครงการจะสร้างถัดจากพื้นที่อยู่อาศัยของแหล่งชุมชนเพิ่มขึ้นในทางตอนใต้ของเมือง แม้ว่าจะมีการปฏิเสธค...

LineID :