Star Entertainment Gold Coast

Star Entertainment Gold Coast

Star Entertainment ยืนยันการขยายรีสอร์ท

Star Entertainment ยืนยันการขยายรีสอร์ท Star Entertainment ที่ได้ยืนยันว่ารัฐบาลควีนส์แลนได้ทำการลงนามในแม่บทเพื่อต้องการขยายรีสอร์ท ทั้งนี้เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง  Star กับ บริษัท Chow Tai Fook และ Far East Consortium โดยเป็นบริษัทร่วมทุนในองค์กรท...

LineID :