Universal Broadwater Hotel and Casino Resort

Universal Broadwater Hotel and Casino Resort

Universal จะสร้างรีสอร์ทคาสิโน 1.2 พันล้าน

Universal Broadwater Hotel and Casino Resort Universal จะสร้างรีสอร์ทคาสิโน 1.2 พันล้าน Universal Music Group จะสร้างรีสอร์ทคาสิโนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในบิล็อกซี โดยเน้นดนตรีเป็นหลัก ซึ่งจะใช้ชื่อว่า Universal Broadwater Hotel and Casino Resort ต...

LineID : @gclubbz