William Hill

Caesars William Hill.

Caesars เสนอซื้อ William Hill 2.9 พันล้านปอนด์

Caesars William Hill. Caesars เสนอซื้อ William Hill 2.9 พันล้านปอนด์ Caesars คาสิโนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เสนอราคา 2.9 พันล้านปอนด์ เพื่อซื้อบริษัท พนัน  William Hill ซึ่งในตอนนี้ขั้นตอนการเจรจากำลังอยู่ระหว่าง "การหารือขั้นสูง" หลังจากสัปดาห์ที่แล้ววิลเล...

HG Vora William Hill

HG Vora ซื้อหุ้น William Hill 149 ล้านเหรียญ

HG Vora HG Vora ซื้อหุ้น William Hill 149 ล้านเหรียญ HG Vora กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านกิจกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานในหุ้นเกม มีรายงานว่าซื้อหุ้นของ William Hill ร้อยละ 5.1 (OTC: WIMHY) โดยข้อตกลงนี้มีมูลค่าเกือบ 149 ล้านดอลลาร์ จนทำให้เกิดการเก็งกำไ...

LineID : @gclubbz