World Poker Fund Holdings

Madison Casino

World Poker Fund Holdings ประกาศซื้อกิจการคาสิโนฟิลิปปินส์

World Poker Fund Holdings ประกาศซื้อกิจการคาสิโนฟิลิปปินส์ World Poker Fund Holdings, Inc. ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการชั้นนำของเทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มเกมและแบรนด์ ประกาศว่าในวันนี้ทางบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อคาสิโนสองแห่งในฟิลิปปินส์เ...

LineID :